WEB-plan

WEB-plan - Din personalplanering på nätet

WEB-plan är ett webbaserat planeringsverktyg som hjälper Dig och Dina kollegor att samordna och effektivisera personalplaneringen.

Väkommen!

Har din organisation nått en punkt där personalplanering tar för mycket tid? Vill du enkelt och riskfritt pröva ett nytt sätt att administrera planering och fakturering? WEB-plan hjälper Dig, snabbt och enkelt!

I WEB-plan finns verktyg för att

WEB-plan stöttar dig i denna planering och uppföljning genom att också hantera

Glöm drift och underhåll

På ett enkelt och säkert sätt kan uppdrag och ledighet planeras, och informationen delas, motsvarande tidrapporter begäras och samlas in. Allt stöd Du behöver för att effektivisera din personalplanering finns tillgängligt via Internet och mobiltelefon - dygnet runt, året om, oavsett var Du befinner Dig.

Du finner mer information under fliken "WEB-plan" ovan.

Nyheter

2011-11-01

Nyhet 1. Till exempel en ny installation...

2011-12-01

Nyhet 2. Till exempel en ny installation...
Logga in på WEB-plan: <% 'Pass the name of the file to the function. function getFileContents(strIncludeFile) Dim objFSO Dim objText Dim strPage 'Instantiate the FileSystemObject Object. Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Open the file and pass it to a TextStream Object (objText). The '"MapPath" function of the Server Object is used to get the 'physical path for the file. Set objText = objFSO.OpenTextFile(Server.MapPath(strIncludeFile)) 'Read and return the contents of the file as a string. getFileContents = objText.ReadAll objText.Close Set objText = Nothing Set objFSO = Nothing end function Dim newSessionID ' mySessionID = Session.SessionID randomize ' random numbers is the variable that will contain a numerative value ' between one and nine random_number=int(rnd*10000000000) newSessionID = random_number 'Get the contents of the main page and pass them to the "strMain" 'variable. strMain = getFileContents("files/login_WEB-plan.inc") strMain = replace(strMain,"",newSessionID) 'Use the "Response" Object to "Write" the completed page to the client. Response.Write strMain %>
Översikt | Kontakt | Copyright © 2007 Traindrivers Rental Scandinavia AB