WEB-plan

Om WEB-plan

Funktionerna i WEB-plan ger dig nya förmågor.

Om planeringsverktyget WEB-plan

WEB-plan är ett verktyg för personalplanering. Du kan, utan kunskaper i programmering, på ett smidigt sätt planera och administrera verksamheten.

Internetbaserat

Som användare av WEB-plan abonnerar du på en Internetbaserad tjänst. Den kan nås närsomhelst och varsomhelst, ögonblickligen, om Du har tillgång till en PC eller mobiltelefon. Du behöver ingen ny mjukvara utöver den Du redan har. Du slipper därmed helt investeringskostnader. Du slipper samtidigt tänka på drift, backup- och säkerhetsrutiner. Detta löses centralt.

Modulärt

WEB-plan är uppbyggt av moduler. Det betyder att systemet är överblickbart och lätt att lära sig bit för bit. Exempel på moduler är: planering, rapportering, kommunikation, nyckeltal. Vi kan också ta fram kundunika moduler.

Rollbaserat

WEB-plan är rollbaserat. Det innebär att Du lätt kan lägga till nya användare och vara säker på att de får de befogenheter som önskas.

Unikt särskiljande för WEB-plan är den lätthet med vilken resurser och kunder görs delaktiga i planeringsprocessen. Detta både avlastar och höjer kvaliteten i bemanningen.

Processbaserat

WEB-plan är utvecklat för att optimera en bemanningsverksamhet. I korthet är arbetsgången som följer:

  1. Den person som är planeringsansvarig registrerar resurser, kunder och kunduppdrag.
  2. Kunder och planeringsansvariga planerar och resurssätter kunduppdrag.
  3. Resurser kan kontaktas genom systemet, via mail, och snart även SMS.
  4. Resurser som genomfört ett uppdrag rapporterar detta via WAP eller webben.
  5. Planeringsansvarig attesterar rapporten.
  6. Attesterade rapporter sammanställs och anväds för fakturering mot kund respektive löneutbetalningar.

Lösryckta bitar följer. De behöver arbetas in i texten...

Kunder, arbetsgivare och anställda får en gemensam och aktuell ögonblicksbild av läget. Informationen samlas på ett ställe och kan alltså kommuniceras på ett kvalitetssäkrat sätt.

WEB-plan stöttar ett modernt och flexibelt arbetssätt, som uppskattas av såväl kunder, arbetsgivare, som anställda.

Kompetensmatchning mot uppdrag.

Bilder

WEB-plan Planeringsvyn i WEB-plan.

WEB-plan Resursvyn i WEB-plan.

Översikt | Kontakt | Copyright © 2007 Traindrivers Rental Scandinavia AB