WEB-plan

Tio snabba

Här finner du vanligt förekommande frågor och svar.

Vilka roller finns i WEB-plan?

I WEB-plan finns stöd för planeringsansvarig, resurs, kund och observatör.

Hur lägger jag in resurser, kunder och uppdrag i WEB-plan?

TBD...

Vad ser den ansvarige?

Den ansvarige ser kunder, kunduppdrag och resurser och deras kompetensstatus och tillgänglighet/frånvaro. Han/hon ser också sammanställningar av tidrapporter och reseräkningar, Slutligen ser den ansvarige nyckeltal som total arbetad tid per resurs och månad.

Vad ser resursen?

Resursen ser sin egen planeringshistorik, sin framtida planering, sina rapporter och reseräkningar.

Hur fungerar tidrapporteringen?

Resursen fyller i ett formulär för ändamålet, via webben eller via WAP/mobiltelefon. Beroende om information finns tillgänglig i systemet sä fylls fä i automatiskt. Efter att den ansvarige attesterat rapporten kan den exporteras till fakturering och/eller löneutbetalning.

Hur hanteras luckor i schemat?

Matchande personal bokar själv lediga pass via Internet. Personal kan vara knuten till flera arbetsställen och deras kompetens specificeras.

Vad kostar WEB-plan?

TBD...

Vad kostar support?

Support är kostnadsfri. Omfattningen ser du på hemsidan www.traindrivers.se/WEB-plan

Vad är systemkravet för WEB-plan?

WEB-plan fungerar via din befintliga webbläsare av typ Internet Explorer och via mobiltelefon som stöttar WAP.

Behöver man genomgå en utbildning för att använda WEB-plan?

WEB-plan har inbyggda instruktioner som täcker de flesta behov.

Översikt | Kontakt | Copyright © 2007 Traindrivers Rental Scandinavia AB